ทำไมเราถึง รับทำ PBN Backlink เพราะ PBN หมายถึง “Private Blog Network” ซึ่งเป็นกลุ่มของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กันเองโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนเว็บไซต์หลักหรือหลายเว็บไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือในตาของเครื่องมือการค้นหา เช่น Google หรือ Bing ในกระบวนการ SEO (Search Engine Optimization) เราจึง รับทำ PBN Backlink

PBN ทำงานโดยสร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับวงเครือข่าย และใช้การเชื่อมโยงภายในหรือลิงก์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักหรือเว็บไซต์ที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อถือ การลิงก์เชื่อมโยงจาก PBN ไปยังเว็บไซต์หลักมักถูกออกแบบให้ดูเป็นลิงก์เชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากที่นอก โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มความสัมพันธ์หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หลักในการบรรจุผลลิงก์ ซึ่งอาจช่วยในกระบวนการเพิ่มคะแนนความสำคัญ (Authority) ของเว็บไซต์หลักในเครื่องมือการค้นหา และส่งผลให้เว็บไซต์หลักปรากฏในตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหา หากต้องการผลการค้นหาที่ดี เราจึงรับทำ PBN Backlink

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การใช้ PBN เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์อาจถูกดูและตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเครื่องมือการค้นหา และการค้นหาวัตถุประสงค์นี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ที่มีการใช้ PBN ที่ไม่เป็นสุจริตโดนลดคะแนนความสำคัญ หรือถูกลดการแสดงผลในผลการค้นหา ดังนั้น การใช้ PBN ในการทำ SEO อาจมีความเสี่ยงและอาจไม่เป็นคำแนะนำที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในระยะยาว

การทำ SEO ควรใช้วิธีการที่สุจริตและยั่งยืนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ในท้องตลาด โดยการสร้างเนื้อหาคุณภาพ การบริหารจัดการลิงก์ภายในและภายนอกเว็บไซต์ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้และชุมชนของคุณ และการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นโซเชียลมีเดีย การรีวิว และอื่นๆ ที่เป็นสิ่งที่ตรงต่อความเป็นจริงและความเป็นธรรมของการทำธุรกิจออนไลน์.

การใช้ PBN ในการทำ SEO อาจมีความประสงค์จะเพิ่มลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์หลักเพื่อเพิ่มความสำคัญและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้น ๆ ในสายตาของเครื่องมือการค้นหา แต่วิธีนี้อาจมีความเสี่ยงและการละเมิดนโยบายของเครื่องมือการค้นหา เช่น Google ที่ต้องการให้ผลการค้นหาเป็นคุณภาพและน่าเชื่อถือสูงสุด

นั่นหมายความว่าการใช้ PBN อาจทำให้เกิดผลลบต่อการทำ SEO และธุรกิจของคุณได้ และอาจถูกตรวจพบและลบลิงก์หรือเว็บไซต์ที่มีการละเมิดนโยบายของเครื่องมือการค้นหา นอกจากนี้ การสร้างและจัดการ PBN ยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ในกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการตรวจพบและการลบจากเครื่องมือการค้นหา

ในทางปฏิบัติแล้ว การสร้าง PBN อาจเสี่ยงและอาจส่งผลให้เว็บไซต์หลักถูกลดความน่าเชื่อถือในสายตาของเครื่องมือการค้นหา ดังนั้น การใช้วิธีการทำ SEO ที่มีความยั่งยืนและน่าเชื่อถือเช่นการสร้างเนื้อหาคุณภาพและการสร้างลิงก์ธรรมชาติเป็นสิ่งที่แนะนำกว่าการใช้ PBN.