Private Blog Network

Private Blog Network (PBN) หรือเครือข่ายบล็อกส่วนตัวคือกลุ่มของเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนรู้เทคนิค SEO เพื่อเพิ่มความสำคัญและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หลักหรือเว็บไซต์หลักที่ต้องการเพิ่มอิทธิพลในการค้นหา

โดยทั่วไปแล้ว PBN จะประกอบด้วยเว็บไซต์หลายๆ ตัวซึ่งอาจเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ หรือเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเฉพาะเพื่อใช้ในเครือข่ายนี้เท่านั้น

เจตนารมณ์หลักของ PBN คือการสร้างลิงก์ภายในเครือข่ายที่เชื่อถือได้เพื่อเพิ่มอิทธิพลของเว็บไซต์หลัก ซึ่งการสร้างลิงก์ที่แข็งแกร่งในเครือข่าย PBN อาจช่วยเพิ่มค่า Domain Authority (DA) หรือ Page Authority (PA) ของเว็บไซต์หลัก เนื่องจากการลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและอิทธิพลสูงสามารถช่วยส่งสัญญาณให้กับเครื่องมือค้นหาว่าเว็บไซต์หลักนั้นมีความสำคัญและคุณค่าในบริบทของการจัดอันดับในผลการค้นหาได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ PBN เพื่อการทำ SEO ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฏหมายและต้องการระวังเนื่องจากเป็นการสร้างลิงก์เทียบเท่ากับการปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ที่ให้ลิงก์ ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครื่องมือค้นหา หากถูกตรวจพบว่ามีการใช้ PBN อาจทำให้เว็บไซต์ถูกลดคุณภาพหรือถูกลบออกจากดัชนีของเครื่องมือค้นหาได้

สนใจทำ SEO สอบถามและปรึกษาได้ รับทำSEO