การเพิ่มค่า UR (URL Rating) ในเครื่องมือค้นหา เช่น Ahrefs หรือ Moz สามารถมีผลดีต่อ SEO (Search Engine Optimization) ดังนี้:

  1. การเพิ่มโอกาสในการติดอันดับสูงขึ้น: เว็บไซต์ที่มีค่า UR สูงมีโอกาสในการติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เนื่องจากค่า UR แสดงถึงความน่าเชื่อถือและคุณค่าของเว็บไซต์ การมีค่า UR สูงอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ใช้งานที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ
  2. การเพิ่มความน่าเชื่อถือ: เว็บไซต์ที่มีค่า UR สูงถือเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสายงานหรือวงการที่เกี่ยวข้อง เมื่อค่า UR ของเว็บไซต์เพิ่มขึ้น จะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้งาน และอาจส่งผลให้มีการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอีกครั้ง
  3. การเพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlink: เว็บไซต์ที่มีค่า UR สูงมักจะมีโอกาสในการได้รับ backlink จากเว็บไซต์อื่นมากขึ้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ SEO และเจ้าของเว็บไซต์อื่นๆ มักจะเลือกที่จะสร้างลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ที่มีค่า UR สูงเพื่อเพิ่มความสำคัญและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ตนเอง
  4. การกระจายความสำคัญให้กับหน้าเว็บไซต์: การสร้างค่า UR สูงส่งผลให้มีการกระจายความสำคัญและอิทธิพลในหน้าเว็บไซต์ภายใน เมื่อหน้าเว็บไซต์ที่สำคัญมีค่า UR สูง อาจช่วยให้หน้าเว็บไซต์อื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณรับประโยชน์และเสริมสร้างความสำคัญในเครื่องมือค้นหา

การเพิ่มค่า UR สามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีความเป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างลิงก์ภายนอกที่มีคุณภาพเชื่อถือได้มายังเว็บไซต์ของคุณ

สนใจทำ SEO สอบถามและปรึกษาได้ รับทำSEO